Hilbert Meyer: Om didaktik og undervisningsudvikling

Hilbert Meyer: Om didaktik og undervisningsudvikling

Den tyske didaktiker Hilbert Meyer taler om didaktik og undervisningsudvikling.